Májka

S předstihem jsme společně oslavili 1. máj. Slunečné odpoledne nám nejdříve zpříjemnil hrou na kytaru Vojta, kterému tímto děkujeme. Společně jsme si zazpívali známé táborákové písně. Poté následovalo opékání špekáčků a příjemné posezení venku.