Senior residence Terasy z.ú. je nestátní nezisková organizace. Ústav je zapsán v rejstříku ústavů, vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl U, vložka 22.

V souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhl. 505/2006 Sb. v platném znění poskytuje registrovanou sociální službu SENIOR RESIDENCE TERASY – domov pro seniory.

Plzeňský kraj udělil ústavu Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu. Celá kapacita 52 lůžek domova pro seniory je zahrnuta do Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji - základní síť.  V rámci vyrovnávací platby je ústav finančně podporován z rozpočtu Plzeňského kraje (včetně přerozdělení prostředků z rozpočtu MPSV) a z rozpočtu města Plzeň a městské části Plzeň 1.

Senior residence Terasy z.ú. zároveň poskytuje doplňkovou zdravotní službu.

Senior residence Terasy z.ú. je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.