ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Jak zájemce zjistí, zda je pro něho služba určena?

 1. Pro koho je a pro koho není služba určena popisuje podrobně oddíl Pro zájemce.
 2. Pokud je zájemce osobou, pro kterou služba SENIOR RESIDENCE TERASY - domov pro seniory určena není, lze vyhledat vhodnou nabídku služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Nejčastěji bude vhodnou službou domov se zvláštním režimem.
 3. Pokud je zájemce osobou, pro kterou služba SENIOR RESIDENCE TERASY - domov pro seniory určena je, pak je doporučen následující postup:

Jak zažádat o přijetí?

 1. Prvním krokem je podání žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 2. K žádosti je vždy nutné dodat i přílohy, jedná se o vyjádření lékaře a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud budete chtít někoho pověřit k podání žádosti, přiložte i plnou moc.
 3. Všechny formuláře je možné vyzvednout buď přímo v domově nebo stáhnout z této stránky.
 4. Vyplněná žádost musí být podepsána žadatelem, opatrovníkem nebo osobou zmocněnou na základě plné moci.
 5. Žádost může osobně podat senior nebo osoba, kterou pověří. Žádost může být doručena také poštou nebo emailem.
 6. Po domluvě se sociální pracovnicí je možnost si zařízení prohlédnout.
 7. O zařazení do evidence žádostí bude žadatel do 1 měsíce od jejího podání informován.
 8. Vliv na pořadí v evidenci žádostí má zejména aktuální sociální situace a výše příspěvku na péči, která vyjadřuje míru závislosti na pomoci druhé osoby. Doporučujeme si o příspěvek zažádat.
 9. Žadatel je povinen informovat Senior residence Terasy o podstatných změnách, které by mohly mít vliv na přijetí (výše příspěvku na péči, změna zdravotního stavu, změna adresy a kontaktních údajů).
 10. Pokud žadatel nebo pověřená osoba Senior residence Terasy neinformuje minimálně jednou za 2 roky o svém trvajícím zájmu o uzavření smlouvy, bude žádost vyřazena.

Žádost o uzavření smlouvy

Vyjádření lékaře

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plná moc