O NÁS

NAŠE POSLÁNÍ JE...

... vytvořit pro naše obyvatele prostředí velmi podobné domácí atmosféře. Uplatňujeme individuální přístup k uživatelům.
Snažíme se motivovat naše obyvatele k aktivitě a rozvíjet jejich přirozené vazby na rodinu a přátele.


Co nabízíme


Základní sociální službu

 • Domov pro seniory je pobytová sociální služba s nepřetržitým provozem.
 • Její základní činností jsou ubytování, celodenní stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně. 
 • Uplatňujeme individuální přístup k uživatelům a dbáme na zachování základních lidských práv a ochranu jejich oprávněných zájmů.
 • Dbáme na pravidelnou aktivizaci uživatelů. Cílem všech aktivit je udržení co nejlepšího psychického a fyzického zdraví uživatelů.
 • Společenský a kulturní program pořádáme především v domově, aby byl přístupný maximálnímu počtu uživatelů.

Doplňkovou zdravotní službu

 • Domov pro seniory není zdravotnické zařízení.
 • Do domova dochází pravidelně praktický lékař.
 • Spolupracujeme s odbornými lékaři v oboru: interna, diabetologie, psychiatrie, neurologie, oční.
 • Spolupracujeme s paliativním týmem a paliativním lékařem. Nabízíme seniorům i rodinám paliativní přístup pro řešení jejich sociální situace.
 • Spolupracujeme s nutriční terapeutkou a nutričním lékařem.
 • Registrované zdravotní sestry provádí úkony dle ordinace praktického nebo odborného lékaře, tyto úkony hradí zdravotní pojišťovny.

Naše zásady


Profesionalita: O naše obyvatele se stará tým kvalifikovaných pracovníků. Péči poskytujeme na principech sofistikovaných konceptů péče a terapií, zdokonalujeme naši práci pravidelným vzděláváním a rozšiřováním vědomostí.

Bezpečí a důvěra: Všichni zaměstnanci uplatňují vlídný lidský přístup k obyvatelům domova, snažíme se navodit domácí atmosféru. Snažíme se (se souhlasem uživatele) o spolupráci a komunikaci s rodinou.

Individuální přístup: Poskytování a plánování sociální služby vychází z přání, potřeb a schopností každého uživatele služby. Respektujeme rozhodnutí každého uživatele, sociální služba je „ušita na míru“.

Rovný přístup: Sociální služba je poskytována všem uživatelům bez ohledu na rasu, náboženské a politické přesvědčení, národnost, sexuální orientaci a ekonomickou situaci.

Důstojnost: Pracovníci Domova dbají na zajišťování a ochranu lidských práv uživatelů, respektují lidskou důstojnost každého uživatele.

Transparentnost: Poskytujeme službu veřejného hospodářského zájmu, všechny činnosti jsou průhledné, zveřejňujeme všechny informace, chováme se odpovědně.

Otevřenost a princip partnerství: Podporujeme uživatele ve využívání běžně dostupných služeb. Spolupracujeme s dalšími poskytovateli sociálních služeb, s veřejnou správou, studenty a dobrovolníky.