Návštěva Mikuláše, anděla a čerta

Samozřejmě, že i do Teras zavítal Mikuláš s andělem a čerty. Návštěva naše klienty potěšila, někteří pro nadílku zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku.